FreeSMS
Search…
Lọc số theo mạng
FreeSMS đã cập nhật tính năng gán số theo nhà mạng để giúp người dùng tiết kiệm tối đa chi phí.
Trong phần Gửi tin nhắn hàng loạt, người dùng có thể lựa chọn tính năng này:
Tiếp đó, người dùng sẽ lựa chọn Sim sẽ gửi đi cho từng mạng từ danh sách thiết bị / sim đã kết nối với hệ thống.
Sau đó người dùng tiếp tục upload file excel chứa số điện thoại để gửi tin hàng loạt. Hệ thống sẽ tự động phân biệt số điện thoại theo từng mạng rồi dùng sim đã gán cho mạng đó để gửi.
Một sim có thể được sử dụng để gán cho nhiều mạng.
Với tính năng này, khách hàng có thể đăng ký trước các gói tin nhắn miễn phí của từng nhà mạng để tiết kiệm tối đa chi phí.
Copy link